Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Audziewicz Wacław
Wacław Audziewicz
ur. w 1934 roku w m. Stary Kozinów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013

Biogram

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach, a w okresie późniejszym członkiem Komisji Zakładowej oraz Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” dla miasta Gliwice. Tworzył własne publikacje-ulotki, które rozpowszechniał na terenie zakładu pracy. Z powodu zaangażowania w działalność związkową 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu i Strzelcach Opolskich. Z internowania zwolniony został 29 kwietnia 1982 r. Po wyjściu na wolność utrzymywał kontakty z działaczami „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN