Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Marian Bartoszyński
ur. w 1950 roku w m. Tomaszów Lubelski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013

Biogram

Aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Dzierżoniowa. W latach 1982-1984 był jednym z liderów i prowadził działalność konspiracyjną w podziemnych strukturach Związku w tym mieście. Od 5 czerwca 1984 r. do 25 lipca 1984 r. był tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w nielegalnej organizacji oraz organizacji akcji protestacyjnych i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw bezdebitowych.  Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone 25 lipca1984 r. na postawie przepisów ustawy o amnestii. W latach 1988-1989 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy na terenie Dzierżoniowa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej