Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janiak Tadeusz
Tadeusz Janiak
ur. w 1952 roku w m. Małkinia Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

W latach 70. był zatrudniony w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie, a od 1977 r. w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie. Od 1970 r. był działaczem struktur antykomunistycznych. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał aktywny udział w działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy. Prowadził kolportaż plakatów, ulotek oraz bezdebitowej prasy (m.in. pism „Reduta", „Polska Walcząca”) na terenie zakładu pracy, a także Starego Miasta w Warszawie. Uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych oraz konspiracyjnych spotkaniach członków NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków