Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zdzisław Zenon Malcher
ur. w 1950 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem związkowym, członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w hucie „Ferrum” w Katowicach. Z powodu zaangażowania w akcje strajkowe został internowany 19 grudnia 1981 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu i Raciborzu. Został zwolniony z internowania 6 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej