Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edward Zenon Dudek
ur. w 1943 roku w m. Wielka Wieś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, oraz członkiem Komisji Fabrycznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W okresie od 1982 do 1989 roku był zaangażowany w działalność opozycyjną. Koordynował działania podziemnej struktury „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” tj. „Tygodnika Mazowsze”, „CDN”, „LUD” ulotek oraz tekstów „KOS”. Za powyższą działalność został skazany Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 22 października 1982 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Od 1986 roku  był członkiem Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej