Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Janusz Jaworski
ur. w 1945 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był wiceprzewodniczącym Komisji Węzłowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy stacji PKP w Gorzowie Wielkopolskim i współinicjatorem akcji protestacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym. Prowadził kolportaż ulotek i plakatów „o treści antypaństwowej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 lipca 1982 r. był internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodku Odosobnienia w Głogowie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 3 Polska Północna, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN