Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogusław Paweł Znaniec
ur. w 1944 roku w m. Nowy Targ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, nie zaniechał działalności związkowej, prowadził ją ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1987 w związku z podejrzeniem kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz utrzymywania kontaktów z członkami zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN