Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Waśniewski Robert
Robert Waśniewski
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Od 1985 r. był działaczem Polskiej Partii Niepodległościowej, uczestniczył w procesie budowy struktur tej partii na terenie Warszawy. Jednocześnie zaangażował się w działalność Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, organizacji działającej w Warszawie w latach 1987-1988. Brał udział w redakcji i kolportażu pisma „Słowo Niepodległe”, które było wydawane przez jedną z komórek RKMN. W 1988 r. uczestniczył w strajku na Uniwersytecie Warszawskim.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków