Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jarosław Andrzej Zadencki
ur. w 1958 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016

Biogram

Student filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Uczestnik akcji ulotkowych i pikiet. Podjął próbę powołania SKS wśród studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. 
W latach 1980-81 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. Organizator studenckich obchodów 150 rocznicy Powstania Listopadowego oraz 13 rocznicy Marca 1968 r. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany.  Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 7 lipca 1982 r. 
Począwszy od 1984 r. na emigracji w Szwecji. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej