Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zaleski Eryk
Eryk Jakub Zaleski
ur. w 1961 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Eryk Zaleski po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnej organizacji Terytorialno-Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej „Solidarność” w Gdańsku. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw pt. „Gryps” i „Antologia poezji ulotkowej”. 12 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, a następnego dnia tymczasowo aresztowany. Osadzono go w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Eryk Zaleski został zwolniony 10 listopada 1982 r., natomiast 19 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Sopocie umorzył toczące się wobec niego postępowanie w związku z ustawą o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN