Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kubicz Maria
Maria Magdalena Kubicz
ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

W latach 1982-85 zaangażowana w działalność młodzieżowych grup opozycyjnych, a następnie w latach 1985-89 w krakowskich strukturach Federacji Młodzieży Walczącej. 
Kolporterka prasy podziemnej. Przepisywała teksty na matrycach białkowych na potrzeby podziemnych drukarni. Prowadziła bibliotekę wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji. W ramach FMW łączniczka pomiędzy poszczególnymi grupami wykonawczymi na terenie Krakowa. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014