Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pieronkiewicz Mieczysław
Mieczysław Pieronkiewicz
ur. w 1948 roku w m. Sułkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Był jednym z uczestników strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w dniach 13-16 grudnia 1981 r. Został internowany 20 grudnia 1981 r. Do 23 lipca 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu- Zdroju, Kokotku i Zabrzu-Zaborzu. W latach 1982-1989 kolportował wydawnictwa podziemne na terenie KWK „Wujek” w Katowicach. Był także współorganizatorem uroczystości rocznicowych upamiętniających pacyfikację strajku z 16 grudnia 1981 r. w kopalni. W marcu 1989 r. brał udział w powołaniu Komitetu Inicjatywnego NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” w Katowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN