Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Niejadlik Tomasz
Tomasz Niejadlik
ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015

Biogram

Tomasz Niejadlik był działaczem NSZZ „Solidarność”,  członkiem Komisji Zakładowej w  Zakładzie Energetycznym w Toruniu. Przed wprowadzeniem stanu wojennego był współorganizatorem akcji solidaryzowania się ze strajkującymi załogami innych zakładów pracy. Z powodu zdecydowanych wypowiedzi, agitacji do bojkotowania rządowego projektu dotyczącego skracania czasu pracy oraz zaangażowania w realizację decyzji Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”,  został uznany za osobę „radykalną, niebezpieczną w sytuacji konfliktowej, nawołującą do nielegalnych zgromadzeń, podejmującą agresywne działania wobec władz administracyjnych  i politycznych zakładu” i internowany w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 2 lutego 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. 
W związku z prowadzoną działalnością latach 1981-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN