Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Składanowski Aleksander
Aleksander Longin Składanowski
ur. w 1949 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym „Transbud” w Gdańsku – Oddział w Gdyni. Od listopada 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie, następnie pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Organizował Radę Pracowniczą w zakładzie pracy. W okresie od 14 grudnia do 18 grudnia 1981 r. współorganizował i kierował strajkiem w przedsiębiorstwie „Transbud”, za co 31 grudnia 1981 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 5 lat pozbawienia wolności, zmniejszoną następnie do wymiaru 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Koronowie i w Potulicach. 28 marca 1983 r. decyzją Rady Państwa został zwolniony z odbywania reszty kary.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności