Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Milnikel Marco
Marco Milnikel
ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

W latach 1982-1989 współpracował ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Konfederacją Polski Niepodległej i Solidarnością Walczącą w Łodzi. W mieszkaniu jego i jego żony przy mieścił się punkt kolportażu zakazanych wydawnictw i materiałów poligraficznych, a także odbywały się w nim konspiracyjne spotkania. Był także kolporterem wydawnictw bezdebitowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków