Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Witek Krzysztof
Krzysztof Witek
ur. w 1949 roku w m. Tłumaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Krzysztof Witek był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. W zakładzie pracy pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Działowej NSZZ „Solidarności”. 
W proteście przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego brał w dniach 14-17 XII 1981 r. aktywny udział w strajku okupacyjnym w zakładzie pracy. W dniu 29 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu.  W dniu 2 lutego 1982 r. został zwolniony z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN