Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Suszka
ur. w 1939 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

W latach 1980-1981 była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu. Po delegalizacji związku od sierpnia do grudnia 1982 r. działała w podziemnych strukturach Tymczasowego Zarządu Regiony  NSZZ „Solidarność” Wielkopolska. W czasie rewizji w jej mieszkaniu 29.12.1982 r. znaleziono i zarekwirowano nielegalne wydawnictwa i ulotki. W związku ze swoją działalnością w okresie od 28.12.1982 r. do 18.02.1983 r. była aresztowana. 12.05.1983 r. Prokurator Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie ze względu na brak dostatecznych dowodów winy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN