Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Marian Falkowski
ur. w 1951 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym od 1976 r., następnie został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Pomorskich Zakładach Okrętowych „Warma” w Grudziądzu. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem utworzenia komórki Konfederacji Polski Niepodległej na terenie swojego zakładu pracy. Został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO z dnia 12 maja 1982 r. za negowanie zasadności wprowadzenia stanu wojennego i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 24 lipca 1982 r. Po zwolnieniu, w związku z kontynuowaniem działalności opozycyjnej w NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy był kontrolowany operacyjnie przez SB aż do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN