Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Daniel Emilian Wawrzyczek
ur. w 1962 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Pan Daniel Wawrzyczek od 1981 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Po delegalizacji NSZ-u nie zaprzestał działalności w ramach opozycji akademickiej. Brał aktywny udział w kolportażu i druku ulotek antypaństwowych oraz wydawnictw bezdebitowych. 
Uczestnik nielegalnych studenckich manifestacji. Prowadził działalność w ramach Duszpasterstwa Akademickiego.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN