Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiktor Marian Stasiak
ur. w 1949 roku w m. Bobolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

Był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Siedlcach. W związku z prowadzoną działalnością, na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Siedlcach z 30 kwietnia 1982 r., został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, następnie przeniesiony do ośrodka w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Wolność odzyskał 2 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej