Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Komorowska Antonina
Antonina Danuta Komorowska
ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016

Biogram

Była pracownikiem Instytutu Gruźliczego w Warszawie, od 1982 roku należała do organizacji działającej pod nazwą „Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników-Solidarność", założonej w kwietniu 1982 r. przez opozycjonistę Józefa Teligę. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy „OKOR- Solidarność". Lokal ten był także ważnym punktem kontaktowym działaczy b. NSZZ RI „Solidarność". Od 13 grudnia 1981 r. ukrywała Józefa Teligę. W ramach swojej działalności uczestniczyła w organizowaniu protestów i akcji propagandowych przeciwko PRL. Utrzymywała kontakty z innymi strukturami konspiracyjnymi, w tym z grupą Zbigniewa Bujaka oraz z „Solidarnością Walczącą" Kornela Morawieckiego. W wyniku śledztwa prowadzonego przez MSW w sprawie przynależności do „OKOR-Solidarność", w dniu 13 grudnia 1983 r. została tymczasowo aresztowana, a także dokonano przeszukania jej mieszkania i zarekwirowano przechowywane, przeznaczone do kolportażu, nielegalne wydawnictwa. 8 maja 1984 r. została zwolniona z aresztu, pod warunkiem, że dwa razy w tygodniu będzie meldowała się we właściwej jednostce MO. Ostatecznie 23 lipca 1984 r. śledztwo umorzono. W ramach represji zastrzeżono jej również możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN