Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalski Piotr
Piotr Kowalski
ur. w 1958 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

Od października 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz członkiem Zarządu Uczelnianego ww. organizacji. Należał do organizatorów spotkań studentów z wykładowcami Wszechnicy Górnośląskiej, działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników. Brał również udział w Zjeździe Studentów Amerykańskich w Waszyngtonie w sierpniu 1981 r. Podczas strajku okupacyjnego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w listopadzie 1981 r. pełnił funkcję sekretarza w Uczelnianym Komitecie Strajkowym NZS. Ponadto był współorganizatorem oraz uczestnikiem akcji strajkowych i protestacyjnych studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W dniu 3 maja 1982 r. wziął udział w tzw. „cichym marszu” oraz w demonstracji na terenie Gliwic, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania. Został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu na mocy decyzji o internowaniu z dnia 6 maja 1982 r. W dniu 18 maja 1982 r. został przeniesiony do ośrodka odosobnienia w Uhercach, skąd został zwolniony 14 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN