Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cofta Tomasz
Tomasz Piotr Cofta
ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014

Biogram

Pan Tomasz Piotr Cofta był pracownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej Akademii Medycznej w Gdańsku, członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Wiezionych za Przekonania, członkiem NZS, jak również współorganizatorem Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, w imieniu którego wygłosił w dniu 11 listopada 1981 r. referat krytyczny wobec PRL.
Tomasz Piotr Cofta Będąc aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego był w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa jako osoba przeznaczona do internowania, a następnie został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN