Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Romuald Bialon
ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

W latach 1982-1989 był zaangażowany w druk i kolportaż książek wydawanych w wydawnictwie CDN. Była to podziemna oficyna wydawnicza, założona przez Czesława Bieleckiego, Jana Krzysztofa Kelusa i Urszulę Sikorską, w której drukowano aktualną publicystykę polityczną. Z wydawnictwem współpracowało ok 200 osób. CDN należało do ścisłej czołówki wydawnictw podziemnych w latach osiemdziesiątych, sygnowało ok. 120 książek oraz broszur. Zajmował się drukowaniem m.in. czasopism „Kos” i „Gazeta Niezależna”, szkolił też nowych drukarzy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków