Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Marks Stanisław
Stanisław Marian Marks
ur. w 1955 roku w m. Czarnków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019

Biogram

Stanisław Marks był pracownikiem Nadleśnictwa Bydgoszcz, od 1980 r. zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. Do 1989 r. zajmował się kolportażem ulotek i innych wydawnictw bezdebitowych oraz organizowaniem środków finansowych przeznaczanych na pomoc dla osób więzionych i represjonowanych z powodów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków