Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bryjak Joanna
Joanna Katarzyna Bryjak
ur. w 1964 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

W latach 1982-89 zaangażowana w działalność podziemnego wydawnictwa Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Związana także z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników oraz krakowską „Solidarnością Walczącą”.
Zaangażowana w funkcjonowanie podziemnej drukarni Porozumienia położonego w gospodarstwie rolnym rodziny Hlebowiczów w Zagórzanach koło Gdowa. Dostarczała materiały poligraficzne na jej potrzeby, wykonywała linoryty wykorzystywane przy druku plakatów, uczestniczyła także w samym procesie druku. Ponadto przewoziła wydrukowane nakłady do Krakowa. 
Czynna przy organizacji pomocy dla rodzin osób internowanych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków