Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dobrzyniecki Adam
Adam Dobrzyniecki
ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015

Biogram

W latach 1985-1989 był aktywnym działaczem warszawskiego Oddziału Federacji Młodzieży Walczącej. Uczestniczył w różnorodnych działaniach antysystemowych tej organizacji, do których należało m.in. kolportowanie ulotek i malowanie haseł na murach, brał również udział w akacjach sabotażu radiowego polegającego na zagłuszaniu sygnału telewizyjnego w porze nadawania „Dziennika Telewizyjnego”. 
Był także członkiem zespołu redakcyjnego podziemnego czasopisma „Róbmy swoje”, wydawanego pod auspicjami Federacji Młodzieży Walczącej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przy Hucie Warszawa.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

publikacji:

Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015