Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czerwiński Stanisław
Stanisław Czerwiński
ur. w 1948 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Od grudnia 1982 r. do maja 1989 r. brał udział w hurtowym kolportażu książek NOW-ej, wydawnictwa Most, Pokolenia, Przedświtu i BAZy. Rozprowadzane przy jego udziale książki i broszury były w przeważającej mierze przeznaczone na potrzeby Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”, m.in. dla NSZZ „Solidarność” Biblioteki Narodowej, Zakładów im. Róży Luksemburg, Solidarności Służby Zdrowia i innych miast: Poznania i Łodzi.