Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bilska-Kubacka Marta
Marta Maria Bilska-Kubacka
ur. w 1940 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Jesienią 1980 r. współinicjatorka powołania struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach nowosądeckich. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku z miejscu pracy. Czynna w strukturach krajowych nauczycielskiej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w niezależny ruch wydawniczy. W środowisku nauczycielskim wyrażała krytykę rzeczywistości PRL. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN