Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Żebrowski
ur. w 1941 roku w m. Rudka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” od 1981 r. do 1989 r. na terenie gminy Krasnystaw oraz woj. chełmskiego i zamojskiego. Brał udział w organizowanych akcjach protestacyjnych, w nielegalnych zebraniach i rozpowszechnianiu ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych. Uczestniczył w spotkaniach oświatowo-formacyjnych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach. W styczniu 1989 roku wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność”. W kwietniu 1989 roku został powołany do Gminno-Miejskiej Rady Rolników „Solidarność” w Krasnymstawie i wybrany w skład Prezydium tej Rady.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków