Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Utracka Maria
Maria Barbara Utracka
ur. w 1948 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Pani Maria Utracka od października 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Sosnowcu, członkiem Komisji Zakładowej, delegatem na walne zebrania oraz członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” przy „Transbudzie”. 
Pani Maria Utracka została zatrzymana 22 IV 1982 r., a następnie osadzona w Areszcie Śledczym w Katowicach i oskarżona o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej, przechowywała i kolportowała odezwy i ulotki o treści krytykującej władze i ustrój PRL. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 23 VI 1982 r. została uniewinniona. Zwolniona z aresztu dn. 24 VI 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej