Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jankowski Zygmunt
Zygmunt Jankowski
ur. w 1942 roku w m. Buczacz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Prowadził działalność opozycyjną na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Rozpowszechniał prasę i literaturę bezdebitową, głównie pismo „Feniks”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał tej aktywności, uczestniczył w nielegalnych zebraniach na terenie Gorzowa oraz kierował działalnością strajkową w zakładzie pracy. W związku z czym został tymczasowo aresztowany, był pozbawiony wolności od 31 stycznia 1984 r. do 13 marca 1984 r. Uczestniczył w demonstracji 1 maja 1984 r. w Gorzowie, w trakcie której wznosił hasła: „Solidarność”, „Wolność”. Został zatrzymany, tymczasowo aresztowany i oskarżony o „działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”. Wyrokiem sądu 27 czerwca1984 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, 28 czerwca zwolniono go z aresztu. Na mocy amnestii 25 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie umorzył karę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN