Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowal Henryk
Henryk Kowal
ur. w 1932 roku w m. Krajno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki i podziemne wydawnictwa, brał udział w tajnych zebraniach podziemnych struktur „Solidarności”. Był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej na terenie Zakładów Konstrukcji Stalowych „Elbud” w Krakowie. Ze względu na swoją działalność został aresztowany i 30 sierpnia 1982 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany na karę 1 roku 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę. Wolność odzyskał 3 grudnia 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, przeszukiwano mu mieszkanie, otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę w latach 1983-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN