Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sobczak Jan
Jan Sobczak
ur. w 1947 roku w m. Wielowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność" we Włocławskich Fabrykach Mebli we Włocławku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, działał w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Wraz z innymi działaczami związku zajmował się wykonywaniem i kolportażem nielegalnych ulotek oraz pieczątek ,,Solidarności” od maja 1982 r. do sierpnia 1982 r. Za powyższą działalność został zatrzymany 29 sierpnia 1982, nazajutrz tymczasowo aresztowany, zwolniony 23 listopada 1982 r. Był inwigilowany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN