Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zdziechowski Wiktor
Wiktor Henryk Zdziechowski
ur. w 1948 roku w m. Sulejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Pan Wiktor Zdziechowski od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ Solidarność. 
Był uczestnikiem strajku w KWK „Borynia” od 14-15 XII 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. 
Zwolniony z kopalni za organizowanie i kierowanie strajkiem. 
Od września 1988 r. do czerwca 1989 r. członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Borynia.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków