Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Górecki Mirosław
Mirosław Stanisław Górecki
ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2017

Biogram

Pan Mirosław Górecki w latach osiemdziesiątych XX w. był aktywnym działaczem antykomunistycznym. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie Zakładów Chemicznych „Police”, był łącznikiem pomiędzy Komisją Zakładową a Wydziałem Energetyki Cieplnej Zakładów Chemicznych. W czasie trwania sierpniowego strajku, odpowiedzialny był również za organizowanie straży pilnującej terenów Zakładów. Pan Mirosław Górecki należał do NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych „Police”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. i zdelegalizowaniu „Solidarności”, aktywnie działał w podziemnych strukturach związku na terenie ZCH „Police”. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m. in. „Nadodrza”, „Robotnika”, „Obrazu”. Wielokrotnie brał udział w manifestacjach politycznych i uczestniczył w mszach za ojczyznę.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków