Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wliszczak Stanislav
Stanislav Zdzisław Wliszczak
ur. w 1950 roku w m. Jaworzyna Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2017

Biogram

Był aktywnym działaczem niepodległościowym, zaangażowanym w działalność podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, gdzie pełnił rolę szefa nasłuchu radiowego oraz drukarza i kolportera ulotek. W związku z prowadzoną działalnością 5 maja 1982 r., decyzją KWMO w Legnicy, został internowany. Początkowo osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, a następnie przebywał w ośrodku w Grodkowie. Wolność odzyskał 25 listopada 1982 r. W 1983 r. zdecydował się na wyjazd emigracyjny, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN