Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Stec
ur. w 1951 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pan Kazimierz Stec był aktywnym działaczem Niezależnego samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-16 XII 1981 r. brał czynny udział w stajku okupcyjnym na KWK "Juliusz" w Piekarach Śląskich. 
Za powyższe Kolegium ds. Wykroczeń skazało Pana Kazimierza Steca na karę 3 miesięcy pozbawienia wplności oraz obciążyło kosztami postępowania. 
Od 11 I 1982 r. przebywał w zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu, a od 3-15 III 1982 r. w Zakładzie Karnym w Krakowie Podgórzu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej