Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Kazimierz Janik
ur. w 1951 roku w m. Biegoszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

W dniach od 28 sierpnia 1980 r. do 3 września 1980 r. brał udział w strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 grudnia 1981 r. w strajku w tej kopalni, zorganizowanym w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. W dniach od 15 sierpnia 1988 r. do 3 września 1988 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego na KWK „Manifest Lipcowy”. W latach 1980-1988 był zaangażowany w nielegalną działalność opozycyjną, m.in. organizował pomoc osobom represjonowanym i zajmował się również kolportażem ulotek.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków