Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grzegorz Biolik
ur. w 1961 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019

Biogram

Pan Grzegorz Biolik jako student Akademii Rolniczej w Lublinie od 1980 r. był zaangażowany w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, których posiadanie i rozpowszechnianie było wówczas w Polsce prawnie zabronione. Wtedy też nawiązał kontakt ze środowiskiem lubelskiej opozycji antykomunistycznej. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności opozycyjnej. Zajmował się drukiem podziemnego pisma pt. „Informator Nauczycielski” oraz „Solidarność Nauczycielska”, pozyskiwaniem materiałów poligraficznych oraz nielegalnych wydawnictw z innych regionów kraju m.in. z Krakowa i Warszawy. 
W 1983 r. rozpoczął współpracę z redakcją podziemnego wydawnictwa pt. Biblioteka Informatora oraz redakcją Niezależnego Pisma Młodych Katolików pt. „Spotkania” jak również lubelskim Oddziałem Solidarności Walczącej. Działalność ta trwała nieprzerwanie do 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji: