Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czaplicki Wojciech
Wojciech Aleksander Czaplicki
ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015

Biogram

Zaangażował się w działalność opozycyjną w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim mieszkaniu urządził punkt poligraficzny. W latach 1986-1987 drukował bezdebitowe pismo „Międzymorze” poświęcone zagadnieniom politycznym, społecznym i narodowościowym Europy środkowo-wschodniej. W latach 1986-1989 składał to pismo, zajmował się również produkcją pocztówek i znaczków pocztowych. W ramach niezależnego wydawnictwa im. Olofa Palmego, będącego kontynuacją struktur wydawniczych Grupy Politycznej Robotnik, drukował „Robotnika” i „Tygodnik Mazowsze”. Ze względu na swoje zaangażowanie był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów