Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tomczyk Jacek
Jacek Antoni Tomczyk
ur. w 1951 roku w m. Sulejówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. W ramach represji został powołany na ćwiczenia w Jednostce Wojskowej w Rawiczu. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W latach 1983-1987 był zaangażowany w działalność niepodległościową polegającą na organizowaniu niezależnych projekcji wideo w domach prywatnych. W lutym 1989 r. brał udział w reaktywowaniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Częstochowskiej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN