Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rekowski Franciszek
Franciszek Edmund Rekowski
ur. w 1941 roku w m. Nakło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Do czasu wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Płockiej Stoczni Rzecznej, oraz wszedł w skład Zarządu Organizacji Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność" i jego Prezydium. Po wprowadzeniu stanu wojennego był dwukrotnie internowany. W okresie od 14 grudnia 1981 r. do 24 grudnia 1981 r. na mocy Decyzji nr 132 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku. Ponownie w okresie od 31 sierpnia 1982 r. do 18 listopada 1982 r. na mocy Decyzji nr 402 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z uzasadnieniem, że „organizował strajki i manifestacje o charakterze antypaństwowym". W obu przypadkach został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Po zwolnieniu z internowania do końca 1988 r. prowadził działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność" na terenie Płocka.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN