Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alfred Stanisław Kulma
ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Alfred Kulma po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z działalnością opozycyjną został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Jednak 24 grudnia 1981 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Nysie, a następnie został zwolniony 2 kwietnia 1982 r. 
Pan Alfred Kulma zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
15 kwietnia 1984 r. mieszkanie Pana Alfreda Kulmy doszło do rewizji, w wyniku której odnaleziono ulotki, plakaty, broszury, plakietki, taśmy magnetofonowe oraz zdjęcia. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej