Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Marian Szabłowski
ur. w 1957 roku w m. Zastawie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Wąsewie. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Osadzono go początkowo w Areszcie w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie w Areszcie Śledczym w Ostrołęce. W dniu 19 grudnia 1981 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Iławie. Wolność odzyskał 5 marca 1982 r. Do 1988 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN