Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olszewski Bogusław
Bogusław Olszewski
ur. w 1961 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

W latach 1980-1981, jako uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Siedlcach, był członkiem Ruchu Młodej Polski. Od 1982 r. do 1989 r. prowadził działalność w Tajnej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” PKP w Siedlcach. Od 1980 r. do końca lat 80., najpierw jako członek RMP, później TKZ NSZZ „Solidarność”, drukował oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. pismo „Metrum”. Od 1983 r. współpracował z Radiem „Solidarność” w Siedlcach. Od 1984 r. zbierał informacje dla ogólnopolskich podziemnych struktur branżowych „Solidarność” PKP. W latach 1985-1989 był aktywnym członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN