Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zofia Kuc
ur. w 1957 roku w m. Krzepice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013

Biogram

W latach 80. pełniła funkcję łącznika konspiracyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Kolportowała materiały bezdebitowe drukowane na terenie Krakowa. Nawiązała również kontakt z aktywistami nieformalnej grupy antysocjalistycznej działającej na terenie kopalń miasta Mysłowice. Za swoją działalność poddawana była licznym szykanom, jak przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, przeszukanie mieszkania i miejsca pracy, inwigilacja przez liczne osobowe źródła informacji. Została również zatrzymana za składanie kwiatów pod krzyżem KWK Wujek. Była poddawana kontrolom również w miejscu pracy, gdzie Służba Bezpieczeństwa wpływając na dyrektora zakładu spowodowała zmianę jej stanowiska pracy, oraz ostatecznie zwolnienie w marcu 1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej