Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jędrzejewski Zbigniew
Zbigniew Anzelm Jędrzejewski
ur. w 1944 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 414/2017

Biogram

Pan Zbigniew Anzelm Jędrzejewski od 1968 r. był członkiem Stowarzyszenia PAX. W latach 1973-1981 był korespondentem prasowym oddziału Stowarzyszenia PAX i redakcji „Słowa Powszechnego”, a w latach 1976-1981 kierownikiem referatu współpracy z duchowieństwem oraz koordynatorem referatu prasowego w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX. We wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność". Prowadził punkt informacyjny dla organizatorów komitetów założycielskich w zakładach pracy. W maju 1981 r. współorganizował I Ogólnokrajową Konferencję Rzeczników Prasowych „Solidarności” w Radomiu. Również w 1981 r. pełnił funcję przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w instytucjach Stowarzyszenia PAX oraz był rzecznikiem prasowy MKR „Solidarność” Ziemia Radomska. W kwietniu 1981 r. został redaktorem „Radomskiego Serwisu Informacyjnego”. W związku z ta działalnością został w dniu 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Zwolniony z internowania w dniu 6.02.1982 r. Pan Zbigniew Anzelm Jędrzejewski w listopadzie 1982 r. wyjechał do USA.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności