Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Strachota
ur. w 1954 roku w m. Garwolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Jan Strachota był współzałożycielem i aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na terenie KWK "Knurów" w Knurowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej oraz zasiadał w Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego na wniosek KWMO w Knurowie Pan Jan Strachota został internowany w dniu 14 XII 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Kokotku. Zwolniony w dniu 29 IV 1982 r. na podstawie decyzji nr 873/82 o uchyleniu internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN