Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Girtler Jacek
Jacek Marian Girtler
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” na terenie Huty Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego był przewodniczącym jednej z grup podziemia działającej na terenie zakładu. Utrzymywał kontakty z działaczami Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw na terenie huty. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie 30.08.1982 r. – 15.10.1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej